ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


รูปภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : ศพด
รายละเอียด:

 ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและศูนย์พัฒนาเด็กวัดหนองเกตุใหญ่ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนรับช่วงเปิดเทอมเพือความสะอาดเรียบร้อยและป้องกันโรคติดต่อ..

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลอมคอม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์อปพร. ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ วงเวียนสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : 2017-06-12
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 เมษายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : การจัดโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2560 (บัณฑิตน้อย) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมและรับมอบนโยบายของ อปพร.ระดับอำเภอ เนื่องในวันอปพร ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]