ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ •  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

      รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด รองปลัดและผู้อำนวยการกอง
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมarticle
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคมarticle
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลarticle
  การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และวิธิประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  1 2 3 » [Go to top]