ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


สารจากปลัด

 

 

สารจากปลัด

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ที่จะพัฒนาและผู้อยู่ในกลุ่มชน จะเป็นหมู่บ้าน จะเป็นตำบล หรือจะเป็นอำเภอ เป็นจังหวัดและประเทศ ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวไม่ขัด ซึ่งกันและกันจึงจะพัฒนาได้พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

          เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่าน น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของท้องถิ่น โดยมีการกระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ กระจายกำลังคนท้องถิ่นให้สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นไปอย่างรวดเร็ว ตรงตามสภาพปัญหาแต่ละท้องถิ่น จึงจะเห็นได้จากภาพพจน์ ของการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว รอบด้าน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเดือดร้อนด้านต่างๆลดลงเป็นอย่างมาก

         หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนตำบลหนองปลาไหลจะอยู่ดีมีสุข สังคมปลอดภัย ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดไป

 

                                                                               ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล