dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงงหมายเลข 36 - หน้าสวนช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศและเอกสารประกวดราคา 163-2563.pdf

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ ๒ - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศและเอกสารประกวดราคา 160-2563.pdf 


 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๑๗ (บ่อหิน)  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง159-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุก่อสร้าง 33 รายการ 158-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุการเกษตร 32 รายการ 157-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 156-2563.pdf

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณห้วยบ้านตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)154-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ DLTV 153-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะวัสดุคอมฯ 6 รายการ 152-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 150_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรีประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี 149_2563.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่1) หมู่ที่ 2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 148-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 147-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 146-2563_docx.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานระดับฯ)จำนวน ๙ รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ__144-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ145_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี จำนวน 10 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถไถ จำนวน 10 รายการ143_2563.pdf

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ 4ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ 4

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓ ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๓) 141-2563.pdfเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ 141-2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่ ๒) 140-2563.pdfเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณฝายก๋งเฉียบ (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๒ 140-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ134-63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 132-63.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุเกษตร 32 รายการ 139-63.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อวัสดุก่อสร้าง 33 รายการ 138-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อ DLTV งบ 137-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ)จำนวน 6 รายการประกาศกำหนดราคากลางฯซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารฯ) 6 รายการ 136-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ5รายการ 135-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๒ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบาละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 133/2563

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยกประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษชนิดมือโยก 123-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลสประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส 121-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 131-2563.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0021,420-56-0022,420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 130-2563

 

(สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 129-2563

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง 18 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 128-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ 127-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 กล่อง ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกลางวัน 100 กล่อง 126-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 125-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 124-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 122-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 055-50-0006 จำนวน 7 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 15 แรงม้า 120_2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 119-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ 118-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคารอเนกประสงค์ (สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (อาคารหลังใหม่))จำนวน 31 รายการ 117-2563.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนอลปลาไหล ทั้ง 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 คน โยวิธีเฉพาะเจาะจง 115-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาฯ 114-63.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายเลียบทางรถไฟ-บ้าน อ.พรทิพย์ ม.8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 113-2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 112-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครหมู่บ้าน(อสม.) ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมายานพาหนะรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 111-2563.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างทำแผ่นประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน 1 รายการ 109-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพะเจาะจง 108-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร ระบบไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ หรือทั้งสองระบบ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105-2563

 ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104-2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 1/4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 103-2563

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าแซว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102-2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 101-2563

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100-2563

 

 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน6 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 91-2563.pdf

ประกาศเทศบาทตำบหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 99-2563

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรางมหาด (ตอนที่ 2 )หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 98-2563

 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ห้องควบคุมเสียง จำนวน 4 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ห้องควบคุมเสียง 97-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 96-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9รายการ ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 95-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 94-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 92-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 92-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 90-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง.pdf 89_2563

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร(รีไซเคิล) ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 6 รายการ 88-2563.pdf   

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ 87_2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์86-2563.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ฟอสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าแซว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 85-2563

xประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกรีตเเสริมเหล็มพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 1/4 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัด จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 84-2563

 

 

 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่องประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง 83_2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 2 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี 82_2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ81_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 อุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนฯ 80-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน ประกาศผู้ชนะสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง79-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชบ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 จำนวน 5 รายการ ประกาศผู้ชนะซ่อมรถ ขธ 2441 ชบ 2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการประกาศ ผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 78/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 9 รายการ 77-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 76-2563.pdf

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 75-2563.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาด (ตอนที่2) หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) 74-2563.pdf

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (ตอนที่4) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอกนิกส์ (e-bidding) 73-2563.pdf

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง 72_2563.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 -71-2563 ประกาศ (สขร_1) เดือนพฤศจิกายน 62-71-2563.pdf

 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 69-2563-ประกาศ (สขร) ประจำปี2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 -69-2563.pdf

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดิ่ม 67-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 66-2563pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 65-2563.pdf

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ 64-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะทำความสะอาดผ้าวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และน้ำหวาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะน้ำดื่มวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วัสดุที่จำเป็นต้องใช้4รายการ 62-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์มิตซู ขค-7889 61-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 70 คน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอาหารกลางวัน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง 60-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมรถเจซีบี 59_2563.pdf 

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน9 รายการ ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 57-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า 56_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-9384 ชลบุรี จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 84-9384 ชลบุรี 55-2563.pdf

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ อากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและนํ้ามันเชื้อเพลิง มีห้องนํ้า และเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งพร้อม ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ตามโครงการพัฒนศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรตำบลหนองปลาไหล  ประจำปีงบประมาณ  2563ประกาศผู้ชนะการเสนอการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตร ฯ 26- 2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลาง การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทั้ง 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศการกำหนดราคากลางจ้าง รปภ_ศพด_2ศูนย์2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์, ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะของขวัญวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเครื่องเล่นวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่ารับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจ้างทำอาหารวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะจ้างทำป้ายวันเด็ก63.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.36-บ.หนองปลาไหล หมู่ที่ 3ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมถนนแอฟทัลท์ สายแยก ทล 36-บ_หนองปลาไหล ม_3 54_2563.pdf

ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นครุภัณฑ์การเกษตร 53-2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน ๑ ม้วน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสติกเกอร์สะท้อนแสง52_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศผู้ชนะวัสดุอุปกรณ์ L6 51-2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศเต็นท์ป้องกันL5 50-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่่L4 49-2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  (ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลL3 48-2563.pdf

ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล46-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม,ขนม,ลูกอมจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  (ปีใหม่/สงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มของจุดบริการประชาชน 74-2561.pdf

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ 45-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลแผนการดำเนินงาน ปี 63 44-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  ปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติ 43-2563.pdf

ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 41-2563.pdf

กาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นวัสดุเครื่องแต่งกาย 40-2563.pdf

 

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน  2 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ39_2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 1 ม้วน 38_2563.pdf

 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานห้วยท่ายายสร้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้าง 36-2563.pdf แบบ 36-2563.pdf ราคากลาง 36-2563.pdf บก_06 36-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิวประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิว 34_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง 32-2563.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 32-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการประกาศกำหนดราคากลางซื้อบันไดอลูมิเนียม 31_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถเจซีบี 30_2563.pdf

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  29-2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 29-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซ่อมแซมรถยนต์  หมายเลขทะเบียน กร-9078 ชลบุรี 28-2563.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร-9078 ชลบุรี 28-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถไถ 25_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง  จำนวน ๒ คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน 25-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิวประกาศกำหนดราคากลาง ซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 คิว 33_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๓๖ รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 ประกาศผู้ชนะยาและเวชภัณฑ์ 23-2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลาง จัดทำป้ายชื่อพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 22-2563.pdf

 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 24-2563.pdf  แบบ 24-2563.pdf แบบ บก_06 24-2563.pdf  ราคากลาง 24-2563.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๒) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 23-2563.pdf  แบบ 23-2563.pdf  แบบ บก_06 23-2563.pdf  ราคากลาง 23-2563.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุน้อย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 22-2563.pdf  แบบ 22=2563.pdf  แบบ บก 06 22=2563.pdf  ราคากลาง 22=2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน  21 2563.PDF

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศการกำหนดราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ20_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าฯ19-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์18-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ17_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 16_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล กบ 6801 ชลบุรีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 11 รายการ15_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ12_2563.pdf

ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ14_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง13_2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมรถเจซีบี จำนวน 3 รายการ11_2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า 10_2563.pdf

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห-3875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บห-3875 9-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0037 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-59-0037 8-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2563 6-2563.pdf 

ประกาศการเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชือเพลิง 5-2563.pdf 

ประกาศการกำหนดราคากลาง-จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ  ประกาศกำหนดราคากลางฯ 4-2563.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ 12VNX120 สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี  ประกาศผู้ชนะแบตรถยนต์ 3-2563.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ 12VNS100 สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 85-7867 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะแบตรถขยะ 782-2562.pdf

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ซื้อแบตเตอรี่ 12VNX120 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 781-2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะทำกระทง 771-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำท่าน้ำไม้ไผ่สำหรับลอยกระทง  ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะทำท่าน้ำ 770-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะเช่าเวที 769-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผู้ชนะเต็นท์ 768-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  - เลขที่ 767 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย 767-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจ้างเหมาจำทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 766-2562.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 757-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 260 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 756-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กว 6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0006 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 755-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 754-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV พร้อมตู้อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 753-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 752-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 751-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 750-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 749-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0011 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 748-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 747-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 746-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง ประกาศผู้ชนะ 745-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 744-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถจักรยานยนต์ส่วนกลางและแบตเตอรี่ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 743-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 2,000 ใบ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 742-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 48 อัน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 741-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 740-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 739-2562.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 738-2562.pdf  ขอบเขตงาน 738-2562.pdf  ราคากลาง 738-2562.pdf  แบบ บก.06 738-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 737-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 736-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 735-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์รถตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 734-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 733-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 732-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 731-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 730-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 729-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 728-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 727-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 726-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 725-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 10 ใบ ประกาศผู้ชนะ 724-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำป้ายจราจร จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 723-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 722-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 721-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 720-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ ประกาศผู้ชนะ 719-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 718-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 717-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 716-2562 .pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 315-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 314-2562.pdf 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 4-62 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0005 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 313-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางของพัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 312-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 311-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง ตามโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 310-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 309-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 308-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 307-2562.pdf 

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศผู้ชนะ 306-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 305-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จำนวน 8 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 304-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 303-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 302-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 301-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 300-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 3-62 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 299-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้ง (สีขาว) ขนาด 5 x 12 เมตร ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 298-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 297-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 296-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 295-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 294-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 293-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดุริยางค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 292-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 291-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 290-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้ง (สีขาว) ขนาด 5 x 12 เมตร ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 289-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 282-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 281-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 280-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 560 กล่อง ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ประกาศผู้ชนะ 279-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 278-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 277-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 276-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬา ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 275-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 274-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ถ้วยรางวัล และวัสดุในพิธีเปิด-ปิดโครงการ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 273-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 272-25462.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 271-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 270-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 269-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเดินกระแสไฟฟ้าเข้าสำนักงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 1 งาน ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 268-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 267-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 266-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 265-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 264-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มแขวน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 263-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 262-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 กล่อง ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 261-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) จำนวน 50 เล่ม ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 260-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเดี่ยว 3 ด้าน ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ซุ้ม ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 259-25462.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 258-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 257-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-44-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 256-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 255-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 254-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 14 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด และน้ำดื่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 253-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Clean Food Good Taste จำนวน 20 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังการสุขาภิบาลอาหาร ตลาด และน้ำดื่ม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 252-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 251-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 250-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบบอน 1/1 ( แยกถนนซอยมาบบอน 1 ช่วง STA ที่ 0+000- ซอยมาบบอน 1/1 STA ที่ 0-119 ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 249-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแว่นตา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 248-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 จำนวน 8 รายการ และเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0002 จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 247-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 246-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 245-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0019 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 244-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 243-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 242-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 241-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 240-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 239-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0028 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 238-2562.pdf 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 237-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง 2813 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 236-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 235-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 2-62 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 234-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 233-2562.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่บ้านเทพนิมิต ซอย ๑, ๒, ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 232-2562.pdf , แบบ บก-01 232-2562.pdf , ราคากลาง 232-2562.pdf , แบบแปลน 232-2562.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกรก ๖ เชื่อมทางหลวงสาย ๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 231-2562.pdf , แบบ บก-01 231-2562.pdf , ราคากลาง 231-2562.pdf , แบบแปลน 231-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 230-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยหนองหัวแรด 7 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 229-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่บ้านเพชรไพลิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 228-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0021 , 420-56-0022 , 420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 227-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 226-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 225-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 224-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 223-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 222-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 221-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุวิทยุและไฟฟ้า ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 220-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 219-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมโครงเหล็ก และเช่าเต็นท์ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธ๊ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 218-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 300 ชุด ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธ๊ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 217-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนพฤษภาคม 2562 216-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ประกาศ สขร_เดือนเมษายน 2562 215-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนมีนาคม 2562 214-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ สขร_เดือนกุมภาพันธ์ 2562 213-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ประกาศ สขร_เดือนมกราคม 2562 212-2562.pdf 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 210-2562.pdf 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 209-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะ 208-2562.pdf 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 207-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 206-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 205-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 204-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เช่าเต็นท์ผ้าใบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 203-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 202-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อต้นรวงผึ้ง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 201-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 200-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 199-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 198-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 197-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบบอน 1/1 ( แยกถนนซอยมาบบอน 1 ช่วง STC ที่ 0+000- ซอยมาบบอน 1/1 STA ที่ 0-119 ) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 196-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 195-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 194-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ดับเบิ้ลแคป 4 ประตู หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0012  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 193-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 192-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-47-0001 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 191-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 190-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม 7093 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 189-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 188-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขว 392 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 187-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 186-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 185-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร(รีไซเคิล) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 184-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้งานพิธีกองข้าว ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ183-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ขนาด 5 x 12 เมตร ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ182-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งรถขบวนแห่สรงน้ำพระด้วยดอกไม้พร้อมผ้าระบาย ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ181-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถม้าและช้าง เพื่อเป็นยานพาหนะของเทวดานางฟ้า และเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ทาตัว สำหรับนักแสดง เทวดา นางฟ้า และผีป่า เพื่อจำลองเหตุการณ์งานกองข้าวในวันสงกรานต์ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะ180-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีพร้อมชุดอุปกรณ์ ไฟ แสง สี เสียงบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ179-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ ประกาศผู้ชนะ178-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น177-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ176-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ175-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 018-49-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ174-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น173-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ต่ออายุโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ172-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น171-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ170-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ169-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 11 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น168-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น167-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ166-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง และล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ165-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ164-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง และล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น163-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 100 ชุด ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น162-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะ 161-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งเวที แท่นรับใบประกาศ และจัดทำซุ้มนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะ 160-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ประกาศผู้ชนะ 159-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย จำนวน 7 เครื่อง ประกาศผู้ชนะ 158-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะ 157-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR ADVANCE 5030 จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 1-62 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 156-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 155-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 154-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง การจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที แท่นรับใบประกาศ และค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการศาสตร์พระราชา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 153-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 152-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ โครงการก่อสร้างเสากระจายเสียงสัญญาณเสียงตามสาย จำนวน 1 เสา ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 151-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 150-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 149-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 148-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 147-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 146-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 145-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิกสีน้ำเงิน ขนาด 150 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 144-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0003 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 143-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 142-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน งฉ 3530 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 141-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 140-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0005 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 139-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 138-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 137-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 136-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 135-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0032 , 416-51-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 134-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 133-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 132-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 131-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 130-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 129-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 128-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค 7889 ชลบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 127-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ยาและของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 25 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 126-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 125-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 430 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 004-48-0001 รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-6168 ชลบุรี จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 124-2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 123-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 122-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 121-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-44-0001 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 120-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 119-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 118-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 117-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ  ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น 116-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 115-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง จำนวน 17 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 114-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 113-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 112-2562.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 111-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 110-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอำนวย  เพียรหาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 109-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 108-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 107-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 106-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2562 ประกาศราคาท้องถิ่นฯ 105-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 104-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 103-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 102-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ช่วงเทศกาลวันปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 101-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำหวาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 100-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 99-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริกาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 98-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการกลุ่มเยาวชนหนองปลาไหลร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 97-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ96-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ , วัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการ และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 95-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม , อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 94-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 93-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีแบบละอองฝอย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 92-2562.pdf 

ระกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561ประกาศ สขร_เดือนธันวาคม 2561 91-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 90-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 89-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 88-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 4 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 87-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 86-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 85-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ จำนวน 5 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 84-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 83-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ 82-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ประกาศ สขร_81-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 80-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเตือน คนตรง หมู่ที่  ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 79-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางมาลัย หมู่ที่ ๑ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 78-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเตือน คนตรง หมู่ที่  ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 77-2562.pdf ราคากลาง 77-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางมาลัย หมู่ที่ ๑ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 76-2562.pdf ราคากลาง 76-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านหมอพูล หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 73-2562.pdf  ราคากลาง 73-2562.pdf  ตาราง ปปช 73-2562.pdf  แบบแปลน 73-2562.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าผิน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 74-2562.pdf  ราคากลาง 74-2562.pdf  ตาราง ปปช 74-2562.pdf  แบบแปลน 74-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่ง บริเวณข้างบ้านนายสนิท (ศาลพ่อแก่) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 75-2562.pdf  ราคากลาง 75-2562.pdf  ตาราง ปปช 75-2562.pdf  แบบแปลน 75-2562.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร -9078 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 72-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7  ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 71-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 70-2562.pdf                       

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน ขอ 5315 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 69-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 68-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 67-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 66-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 65-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการศึกษา และกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 64-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมงกุฎสายสะพายสำหรับหนูน้อยนพมาศ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 63-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62-2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 61-2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ 60-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 59-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 58-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 57-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 56-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 55-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 54-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 53-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 52-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 51-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 50-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสายบ้านนายอำนวย เพียรหาดี  หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 49-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสาร 48-2562.pdf 

ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสัญญาจ้าง 46-2562.pdf 

ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสัญญาจ้าง 47-2562.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค-๘๔๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๔๗-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 45-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 44-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเศรษฐี ๓ (บ้านนายแก่) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 42-2562.pdf  ราคากลาง 42-2562.pdf  ตาราง ปปช. 42-2562.pdf  แบบแปลน 42-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าพิศ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 43-2562.pdf  ราคากลาง 43-2562.pdf  ตาราง ปปช. 43-2562.pdf  แบบแปลน 43-2562.pdf  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหินคลุก จำนวน ๓๐๐ ตัน ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 41-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค-๑๑๖๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 40-2562.pdf 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางปุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 39-2562.pdf ราคากลาง 39-2562.pdf 

โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอำนวย เพียรหาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 38-2562.pdf ราคากลาง 38-2562.pdf 

โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 37-2562.pdf ราคากลาง 37-2562.pdf 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 16 รายการ 36-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ค่าจัดซื้อกระทงดอกไม้สดในพิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อกระทงดอกไม้สด งานลอยกระทง 35-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อมงกุฎสายสะพายสำหรับหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อมงกุฎสายสะพายสำสรับหนูน้อยนพมาศ 34-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจ้างทำท่าน้ำไม้ไผ่ งานลอยกระทง 2562 33-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เช่า เต้นท์ เวที ไฟ แสง สี เสียง บริเวณงานพร้อมอุปกรณ์และเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ เช่าเต้นท์ เวที แสง สี เสียง งานลอยกระทง 2562 32-2562.pdf 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 26-2562.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 25-2562.pdf ราคากลาง 25-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือนตุลาคม 2561 24-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ งฉ 3530 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ งฉ 3530 ชลบุรี 22-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ผต 920 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิง ผต 920 ชลบุรี 21-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20-2562.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19-2562.pdf  

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 18-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 17-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ ประกาศการกำหนดราคากลางท้องถิ่น 15-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กต-๔๕๕๒ ชลบุรีจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๓๘๔ ชลบุรีหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 135 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 12-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 11-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอเช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดหนองเกตุใหญ่เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่กันเขตจัดประโยชน์วัดหนองเกตุใหญ่ 10-2562.pdf            

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ต่ออายุ เว็บไซต์ www.nongplalai.go.th จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่ต่ออายุุ เว็บไซต์ 9-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินแขวน ประจำปี 2562จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนอราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาจัดดทำ ปฏิทินแขวน ประจำปี 2561 8-2562.pdf 

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของการ ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 7-2562.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 6-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนหมายเลข ๘๓-๔๗๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 5-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย 4-2562.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 3-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 256ประกาสการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2562 2-2562.pdf 

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1-2562.pdf 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561ประกาศ สขร. ในรอบเดือนกันยายน 2561 374-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 373-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 372-2561.pdf                      

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรฯ 371-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาฯ 367-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 370-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายซอยและป้ายสัญญาณจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 368-2561.pdf  ตาราง ปปช. 368-2561.pdf  ราคากลาง 368-2561.pdf  แบบแปลน 368-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักงานขนส่ง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 369-2561.pdf  ตาราง ปปช. 368-2561.pdf  ราคากลาง 369-2561.pdf  แบบแปลน 369-2561.pdf    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ * จำนวน 3 ฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 374-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ฐาน ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่น 373-2561.pdf 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 371-2561.pdf ราคากลาง 371-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 371-2561.pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 370-2561.pdf  

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 369-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 52 เล่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มฯ 368-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ซุ้ม 367-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำฯ 366-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีด 365-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของฯจำนวน26รายการ 20-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายฯ 19-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมฯ 364-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรฯ 363-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต920 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ผต920ชลบุรี 362-2561.pdf 

 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 361-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 360-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 359-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ฯ 358-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 1.2 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลฯ 357-2561.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561ประกาศ สขร_ ในรอบเดือนสิงหาคม 2561 256-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาซักรีดผ้า ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาซํกรีดผ้า 355-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฯ 354-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงหินป้องกันตลิ่งพร้อมประตูน้ำ สายบ้านนางผง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 353-2561.pdf  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ ตามโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อยาฯ 352-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และสว่านไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อเครื่องเจียฯ 349-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชุบเชื่อมสายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 351-2561.pdf  

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 350-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ 348-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับฯ 347-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านฯ 346-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมฯ 345-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุการเกษตร ประกาศราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุการเกษตร 344-2561(1).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจีย/ตัด ชนิดมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และสว่านไฟฟ้า ชนิด 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อเครื่องเจียฯ 343-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 340-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 341-2561.pdf  

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้องแถวไข่มุก-หมู่บ้านปัญญา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 342-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน 8 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคากล้องวงจรปิด งบปี 60 339-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (CCTV) จำนวน 8 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคากล้องวงจรปิด งบปี 59 338-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะดำ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะดำฯ 337-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 336-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 335-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย 109-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเอม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 334-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถไถฯ ตค840ชบ_ 333-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ83-7747ชบ_ 304-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 3 รายการ 332-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 58 รายการ 331-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-6680 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ กว 6680 ขลบุรี 330-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุสาธารณภัย เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ฯ 329-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 หมายเลขทะเบียน ผม - 7093 ชลบุรี จำนวน 29 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์ ผม-7093ชบ 328-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (๋JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถตักหน้าฯ ตค-1169ชบ 327-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ฯ 326-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 325-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค๊ป 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรี  จำนวน 12 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ ขค-7889ชบ 324-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 323-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุคอมฯ 322-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้องานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯงานบ้านงานครัว 321-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประจำปี 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล 320-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 83-7747ชบ 319-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 318-2561.pdf  ข้อกำหนดขอบเขตของงาน 318-2561.pdf  ตาราง ปปช 318-2561.pdf  การกำหนดราคากลาง 318-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 316-2561.pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 317-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 314-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 315-2561.pdf  

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 313-2561.pdf  

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายกฤติน มีลาภ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 312-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ฯ 18-61(สปสช).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ 17-61(สปสช).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าระบายประดับเวทีและบริเวณงาน จำนวน 1 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าฯ 16-61(สปสช).pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุคอมฯ 311-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 309-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ 4 รายการ 308-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุยานฯ 307-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชุบเชื่อมสายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 310-2561.pdf  ตาราง ปปช.310-2561.pdf  ราคากลาง 310-2561.pdf  แบบแปลน 310-2561.pdf  

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองปลาไหล ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงาน 306-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 9078 ชลบุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ กร9078ชลบุรี 305-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 302-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเงินรางวัลโครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเงินรางวัล 301-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์โครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ 300-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งโครงการกีฬามวลชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง 299-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ค่าจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ โครงการปลูกป่าฯ 298-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 296-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 295-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกณ์ 297-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยก หมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรังงาน 303-2561.pdf                  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 294-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 293-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า 292-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 291-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 290-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 289-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 288-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ เครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมค์ ตามโครงการมหกรรมกีฬามวลชน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 287-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าซุ้มเหลียมปล่อยตัว จำนวน 1 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแว่นสายตา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 286-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0005 , 420-47-0006 , 420-56-0021 , 420-56-0022 , 420-56-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา 285-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้ากวนอู (ซอย ๑) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 282-2561.pdf  ตาราง ปปช 282-2561.pdf  ราคากลาง 282-2561.pdf  แบบแปลน 282-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้องแถวไข่มุก-หมู่บ้านปัญญา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา 283-2561.pdf  ตาราง ปปช 283-2561.pdf  ราคากลาง 283-2561.pdf  แบบแปลน 283-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงหินป้องกันตลิ่งพร้อมประตูน้ำ สายบ้านนางผง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา 284-2561.pdf  ตาราง ปปช 284-2561.pdf  ราคากลาง 284-2561.pdf  แบบแปลน 284-2561.pdf   

ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศตรวจรับ 281-2561.pdf                  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 13-61 (สปสช.).pdf 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯจัดซื้อวัสดุการเกษตร 280-2561.pdf  

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้วและเทลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศตรวจรับงาน 279-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ ขธ-๒๔๔๑ ชบ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่ 278-2561.pdf  

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561ประกาศ สขร. ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 277-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดชศักดิ์-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้าง 274-2561.pdf  ตาราง ปปช. 274-2561.pdf  ราคากลาง 274-2561.pdf  แบบแปลน 274-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 275-2561.pdf  ตาราง ปปช. 275-2561.pdf  ราคากลาง 275-2561.pdf  แบบแปลน 275-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 276-2561.pdf  ตาราง ปปช_ 276-2561.pdf  ราคากลาง 276-2561.pdf  แบบแปลน 276-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการป้องกันและงบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12-2561 (สปสช.).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง 273-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง 272-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าระบาย (ผ้าซับใน) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าระบายฯ 271-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพานพุ่มไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ประกาศราคาท้องถิ่นฯ พานพุ่มไฟเบอร์ฯ 270-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง ประกาศราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อพานพุ่มฯ 269-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ฯ 268-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคมีภัณฑ์ฯ 11-61(สปสช.).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ 267-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าเหวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน 266-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติกตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกายฯ 265-2561.pdf 

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก 264-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ เช่าซุ้มปล่อยตัว จำนวน 1 ซุ้ม ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ เช่าซุ้มปล่อยตัว 10-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อของใช้ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อของใช้ที่จำเป็นฯ 9-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 263-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลฯ 262-2561.pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 261-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุก กต4552ชลบุรี 260-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ 259-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อผ้าระบาย (ผ้าซับใน) จำนวน 8 รายการ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อผ้าระบายฯ 258-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ และป้ายสติ๊กเกอร์ซีทรู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ฯ 257-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล) ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และของที่จำเป็นฯ 256-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 255-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 254-2561.pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัชชัย บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 248-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 249-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 250-2561.pdf 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 251-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 252-2561.pdf 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองปลาไหล ๖/๑, ๖/๒, ๖/๓ (ทุ่งกระโดน) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 253-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 247-2561.pdf 

โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงาน 246-2561.pdfราคากลาง 246-2561.pdf             

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ 245-2561.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ ประกาศ กำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 152 รายการ 244-2561.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือนมิถุนายน 2561 243-2561.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ เก้าอี้ 242-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 241-2561.pdf

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้แวัสดุงานบ้านงานครัว 240-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายฯ 239-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าฝ้าฯ 238-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 237-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธ 2441 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ขธ2441 236-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ และอุปกรณ์ที่จำเป็น จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบสารฯ 8-61 (สปสช.).pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 235-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมฯ 234-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 233-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 232-2561.pdf 

 ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับใช้ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันและตัวต่อเลโก้พลาสติก ตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น ประจำปี 2561 ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อเครื่องแต่งกายและตัวต่อฯ 231-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ9รายการ 230-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมฯ5รายการ 229-2561.pdf 

ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศสัญญาจ้าง 228-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 225-2561.pdf ราคากลาง 225-2561.pdf ตาราง ปปช 225-2561.pdf แบบแปลน 225-2561.pdf  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 226-2561.pdf ราคากลาง 226-2561.pdf ตาราง ปปช 226-2561.pdf แบบแปลน 226-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองปลาไหล ๖/๑, ๖/๒, ๖/๓ (ทุ่งกระโดน) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 227-2561.pdf ราคากลาง 227-2561.pdf ตาราง ปปช 227-2561.pdf แบบแปลน 227-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนฯ 7-61 (สปสช.).pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้น ห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 224-2561.pdf

 

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับในการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับฯ 6-61 (สปสช.).pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 222-2561.pdf  ราคากลาง 222-2561.pdf  ตาราง ปปช 222-2561.pdf  แบบแปลน 222-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 223-2561.pdf  ราคากลาง 223-2561.pdf  ตาราง ปปช 223-2561.pdf  แบบแปลน 223-2561.pdf  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 221-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 220-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่น คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ กำนหนอราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 219-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครืองแต่งกาย 218-2561.pdf 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 217-2561.pdf 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๘๘-๐๐๒ สายโรงไม้ขีด-มาบบอน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ (แยกสุขุมวิท-พัทยา ๑๕-แยกบ้านมาบบอน) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 77-2561.pdf ราคากลาง 77-2561.pdf ตาราง ปปช 77-2561.pdf แบบแปลน 77-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า 216-2561.pdf  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ประกาศกำหนดราคากลาง วัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 215-2561.pdf

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 214-2561.pdf  

ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผน 213-2561.pdf  

ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ประกาศรายงานแผนปฏิบัติ (เพิ่มเติม) 212-2561.pdf          

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ 211-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านอาจารย์สุชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศตรวจรับ 210-2561.pdf                     

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 209-2561.pdf                      

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางผา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีประกาศตรวจรับ 208-2561.pdf

                                                                  

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคมีภัณฑ์ฯ 5-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ 4-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ฯ 3-61 (สปสช.).pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2-61 (สปสช_).pdf  

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อเคมีภัณฑ์ 1-61 (สปสช_).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฯโครงการฝึกอบรมฯ 207-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกาศตรวจรับงาน 206-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 203-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอย 204-2561(1).pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 205-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 202-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (บ้านนางสมภักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตรวจรับงาน ซอยหนองเกตุใหญ่ 14 (บ้านนางสมภักดิ์) ม.1 201-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (บ้านนางสมภักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอยหนองเกตุใหญ่ 14 (บ้านนางสมภักดิ์) ม.1 200-2561.pdf 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 199-2561.pdf

 

 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ประกาศราคาท้องถิ่นฯ ติดต้งเครื่องปรับอากาศ 198-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 ชลบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ 83-4766ชลบุรี 197-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง(JCB)หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ตค 1169ชลบุรี 196-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 195-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฯ 194-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อหินคลุก จำนวน 300 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อหินคลุก 193-2561.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้นห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 192-2561. ราคากลาง 192-2561.pdf ขอบเขตงาน 192-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านอาจารย์สุชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 191-2561.pdf ราคากลาง 191-2561.pdf ขอบเขตงาน 191-2561.pdf                        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 190-2561.pdfราคากลาง 190-2561.pdf ขอบเขตงาน 190-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางผา หมู่ที่ 7ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประการผู้ชนะการเสนอราคา 189-2561.pdf ราคากลาง 189-2561.pdfขอบเขตงาน 189-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวงเวียนปาร์คฮิลล์ – ร.ร. วัดหนองเกตุน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 188-2561. ราคากลาง 188-2561.pdfpdf

ขอบเขตงาน 188-2561.pdf 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเอม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 187-2561ราคากลาง 187-2561pdf ขอบเขตงาน 187-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายกฤติน มีลาภ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 186-2561.pdf ราคากลาง 186-2561.pdf  ขอบเขตงาน 186-2561.pdf    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 185-2561.pdf ขอบเขตงาน 185-2561.pdf ราคากลาง 185-2561.pdf

 

 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 184-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโดเมนเนม 183-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ 182-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองปลาไหล ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอยหนองปลาไหล 5 ม.2 181-2561.pdf 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้น (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับพัสดุ สายบ้านนายณรงค์ ม.3 180-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัชชัย บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายบ้านนายชัชชัย บุญสังข์ ม.5 177-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าเหวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายบ้านป้าเหวียง ม.8 179-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา สายหมู่บ้านอรรถพร ม.9 178-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถ กต4552 ชลบุรี 176-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี ประกาศราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ผต 920 ชลบุรี 175-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปะผุรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ บห 3875 ชลบุรี 174-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้น (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายบ้านนายณรงค์ ม.3 173-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ 172-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ 171-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ฯ 170-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 169-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผต 920 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์รถบรรทุกน้ำฯ ผต920ชลบุรี 168-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ บห3875ชลบุรี 167-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ จ้างเหมาบริการ เครื่องสำรองไฟ 166-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 165-2561.pdf 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวฯ 164-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 163-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งงต-362 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 009-56-003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 162-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 492-58-0015, 492-58-0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 161-2561.pdf

       

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 160-2561.pdf

 

 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ประกาศราคากลาง 159-2561.pdf

 

ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฟาร์มจระเข้ ช่วงบ้านนายเจือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 158-2561.pdf

ประกาศการตรวจรับงานโครงการติดตั้งป้ายจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๑-๒-๓-๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 157-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกฯ 156-2561.pdf 

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัชชัย บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 153-2561.pdf  ตาราง ปปช. 153-2561.pdf  ราคากลาง 153-2561.pdf  แบบแปลน 153-2561.pdf   

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าเหวียง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 154-2561.pdf  ตาราง ปปช.154-2561.pdf  ราคากลาง 154-2561.pdf  แบบแปลน 154-2561.pdf

  

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคา 155-2561.pdf  ตาราง ปปช. 155-2561.pdf  ราคากลาง 155-2561.pdf  แบบแปลน 155-2561.pdf

  

 

 

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561 ประกาศ สขร.ในรอบเดือนเมษายน 2561 152-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถม้าและช้างและเช่าชุดพร้อมแต่งหน้าทาตัวนักแสดง นางฟ้า เทวดา ผีป่า โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถม้าและช้างฯ 151-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ฯ 150-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งรถขบวนแห่สรงน้ำพระด้วยดอกไม้พร้อมผ้าระบาย โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งขบวนแห่สรงน้ำพระฯ 149-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมชุดอุปกรณ์ไฟแสงสีเสียงบริเวณงาน โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีฯ 148-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฯ 147-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้งานพิธีกองข้าว โครงการสงกรานต์ 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้ฯ 146-2561.pdf 

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมชุดอุปกรณ์ไฟแสงสีเสียงบริเวณงาน ตามโครงการสงกรานต์ 61ประกาศราคากลาง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีฯ 145-2561.pdf 

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ค่าตกแต่งรถขบวนแห่สรงน้ำพระด้วยดอกไม้พร้อมผ้าระบาย ตามโครงการสงกรานต์ 61 ประกาศราคากลาง ค่าตกแต่งรถขบวนแห่สรงน้ำพระฯ 144-2561.pdf 

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ค่าเช่ารถม้าและช้าง ค่าเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ทาตัว สำหรับนักแสดง เทวดา นางฟ้า และผีป่าตามโครงการสงกรานต์ 61 ประกาศราคากลาง ค่าเช่ารถม้าและช้าง ค่าเช่าชุดฯ 143-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถ ตค 840 141-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กต 4552 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล กต4552 140-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง 2813 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ นง2813 139-2561.pdf  

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 138-2561.pdf

ประกาศตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาบ่อพัก บริเวณถนนซอยหนองเกตุน้อย ๖ หมู่ที่ ๖ และบริเวณถนนสายบ้านหนองเกตุ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประการตรวจรับ 137-2561.pdf   

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ ซื้อของรางวัลการแข่งขัน,ค่าวัสดุจัดทำซุ้มวิชการ ศพด.,ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นฯ ซื้อของรางวัลฯ 136-2561.pdf 

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จ้างเหมาตกแต่งเวทีและซุ้มนิทรรศการของกองการศึกษา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประกาศกำหนดราคาท้องถ่ินฯ จ้างเหมาตกแต่งเวทีฯ 135-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลการแข่งขัน,วัสดุสำหรับจัดทำซุ้มวิชาการ ศพด.,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลฯ 134-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้ายไวนิลฯ 133-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับตกแต่งเวทีและซุ้มนิทรรศการของการการศึกษา ตามโครงการคนเก่งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที ฯ 132-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาวมุก หมายเลขทะเบียน ขค-7889 ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฯ 131-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ 130-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 129-2561.pdf 

ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับ 128-2561.pdf                    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล (แบบดับเบิ้ลแคป) หมายเลขทะเบียน กบ6801 ชลบุรี จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ กบ6801 127-2561.pdf 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประกาศ สขร.ในรอบเดือนมีนาคม 2561 126-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างรั้วและเทลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่  หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ 125-2561.pdf ตาราง ปปช_ 125-2561.pdf ราคากลาง 125-2561.pdf ขอบเขตงาน 125-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ 124-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าฯ 123-2561.pdf 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายบ้านนายเมี้ยน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนฯ สายบ้านนายเมี้ยน 122-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 121-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 120-2561.pdf 

ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประกาศราคากลางการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ 119-2561.pdf

 

 

ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศตรวจรับงานโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะฯ 118-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ายานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ายานพาหนะฯ 117-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 116-2561.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฟาร์มจระเข้ ช่วงบ้านนายเจือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 115-2561.pdf ตาราง ปปช_ 115-2561.pdf ราคากลาง 115-2561.pdf ขอบเขตงาน 115-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล 114-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พานพุ่มดอกไม้สด ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พานพุ่มดอกไม้สด 113-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานฯ 6 รายการ 112-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 111-2561.pdf 

โครงการติดตั้งป้ายจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๑-๒-๓-๕    ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 106-2561.pdf ตาราง ปปช. 110-2561.pdf ราคากลาง1102561.pdf  ขอบเขตงาน 110-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 110-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย 109-2561.pdf 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ สขร. ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 108-2561 .pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา 107-2561.pdf ตาราง ปปช_ 107-2561.pdf ราคากลาง 107-2561.pdf ขอบเขตงาน 107-2561.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาบ่อพัก บริเวณถนนซอยหนองเกตุน้อย ๖ หมู่ที่ ๖ และบริเวณถนนสายบ้านหนองเกตุ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 106-2561.pdfตาราง ปปช_ 106-2561.pdf ราคากลาง 106-2561.pdf ขอบเขตงาน 106-2561.pdf                         

โครงการก่อสร้างกำแพงหินป้องกันตลิ่งพร้อมประตูน้ำ สายบ้านนางผง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 103-2561.pdf ตาราง ปปช_ 103-2561.pdf ราคากลาง 103-2561.pdf แบบแปลน 103-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางควง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 102-2561.pdf ตาราง ปปช_ 102-2561.pdf ราคากลาง 102-2561.pdf แบบแปลน 102-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองปลาไหล ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 101-2561.pdf ตาราง ปปช_ 101-2561.pdf ราคากลาง 101-2561.pdf แบบแปลน 101-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้องแถวไข่มุก-หมู่บ้านปัญญา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคา 100-2561.pdf ตาราง ปปช_ 100-2561.pdf ราคากลาง 100-2561.pdf แบบแปลน 100-2561.pdf

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 105-2561.pdf ตาราง ปปช_ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 105-2561.pdf

 

 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561ประกาศราคากลาง การจัดซื้อค่าของสมนาคุณในการดูงานฯ 104-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างฯ 99-2561.pdf 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณท์สำนักงาน 2 รายการ 98-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ 97-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงานฯ 96-2561.pdf 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมฯ 9 รายการ 95-2561.pdf 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานฯ 6 รายการ 94-2561.pdf 

ประกาศราคากลางท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางท้องถิ่นฯ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 93-2561.pdf  

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ สายต้นหว้าเชื่อมแกรก ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ 92-2561.pdf ตาราง ปปช 92-2561.pdf ราคากลาง 92-2561.pdf ขอบเขตงาน 92-2561.pdf              

โครงการซ่อมแซมตลิ่งลูกรัง บริเวณข้างฝายน้ำล้นหนองปลาดุก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ 91-2561.pdf ตาราง ปปช_ 91-2561.pdf ราคากลาง 91-2561.pdf ขอบเขตงาน 91-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ 90-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.88-002 สายโรงไม้ขีด-มาบบอน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 (แยกสุขุมวิท-พัทยา 15-แยกบ้านมาบบอน) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทางฯ 89-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ 88-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 87-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบปลิวและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำใบปลิวและป้ายไวนิล 86-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-7747 ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 83-7747 85-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 68-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 84-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 43-9384 ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 43-9384 ชลบุรี 83-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ , ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับซุ้มกิจกรรมเสริมพัฒนาการและค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ซื้อของขวัญของรางวัลฯ 82-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องเล่นฯ โครงการวันเด็ก 81-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และอาหารว่างสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญร่วมงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาอาหารฯ โครงการวันเด็ก 80-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ 79-2561.pdf 

ประกาศการกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะจ้างทำวารสารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ 78-2561.pdf ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ 78(2)-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766ชลบุรี และรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 840 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 83-4766 ชลบุรี และรถไถตัดหญ้า ตค 840 ชลบุรี 76-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กร 6801 ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก กร 6801 ชลบุรี 75-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มของจุดบริการประชาชน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มของจุดบริการประชาชน 74-2561.pdf 

ประกาศการให้ข้อมูลข่าวส่ารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ สขร.ในรอบเดือนมกราคม 73-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 72-2561_.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดผ้าระบายบริเวณงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำของ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดผ้า 71-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำของ จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล 70-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและน้ำหวาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน่้ำดื่ม น้ำแข็งและน้ำหวาน 69-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 67-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 66-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 46-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อน้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก 47-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล 45-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1169 ชลบุรี ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถ JCB ตค 1169 ชลบุรี 65-2561.pdf โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สำดำ ทะเบียน ขว-392 ชลบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ขว-392 ชลบุรี 64-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4766 จำนวน 2 ลูก และสำหรับรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กบ 6801 ชลบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ฯ 63-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ 62-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ดับเบิ้ลแคปตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บห 3875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ รถตรวจการณ์ 58-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ เช่าเต็นท์ 56-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ป้ายไวนิล 57-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ วัสดุ 55-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ ประกาศ 59-2561.pd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับชำระภาษี จำนวน 1 รายการ ประกาศ 54-2561.pdf

  

 

ประกาศการให้ข้อมูลข่าวส่ารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ประกาศ สขร.ในรอบเดือนตุลาคม 53-2561.pdf  ประกาศ สขร. ในรอบเดือนพฤศจิกายน 53-5261.pdf  ประกาศ สขร. ในรอบเดือนธันวาคม 53-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กร-9078 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-005 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กร9078 ชลบุรี 44-2561.pdf

โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 42-2561.pdf ตาราง ปปช_ 42-2561.pdf ราคากลาง 42-2561.pdf ขอบเขตงาน 42-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติ๊กเกอร์ 41-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 40-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 39-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแผนการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำปฏิทินแผนการดำเนินฯ 35-2561.pdf  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบข่ายงานวัสดุอุปกรณ์ 38-2561.pdf  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงานจัดทำป้ายไวนิลจำนวน7ป้าย37-2561.pdf 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (วันปีใหม่/วันสงกรานต์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เช่าเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอบเขตงานเช่าเต็นท์ 36-2561.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ 34-2561.pdf  ตาราง ปปช. 34-2561.pdf  ราคากลาง 34-2561.pdf  ขอบเขตงาน 34-2561.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (แยกกวนอู) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 22-2561.pdf  ตาราง ปปช. 22-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 22-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 22-2561.pdf     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (บ้านนางสมภักดิ์) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 23-2561.pdf  ตาราง ปปช. 23-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 23-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 23-2561.pdf                                    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๙ แยกบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ 24-2561.pdf  ตาราง ปปช. 24-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 24-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 24-2561.pdf  

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 25-2561.pdf  ตาราง ปปช. 25-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 25-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 25-2561.pdf    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำวารสาร 32-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเข้าเล่มเอกสาร 31-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจฯ 30-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา 29-2561.pdfdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา 28-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา 27-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-2561.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้น (บ้านนายณรงค์) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 14-2561.pdf  ตาราง ปปช. 14-2561.pdf กำหนดราคากลาง 14-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 14-2561.pdf                                                        

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ  อ่อนมี หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 15-2561.pdf  ตาราง ปปช. 15-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 15-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 15-2561.pdf                                                         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชุบเชื่อมสายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 16-2561.pdf  ตาราง ปปช. 16-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 16-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 16-2561.pdf                       

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแกรก ๔/๔ (บ้านป้าหุย) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 17-2561.pdf  ตาราง ปปช. 17-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 17-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 17-2561.pdf                                                           

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายบ้านนายเมี้ยน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 18-2561.pdf  ตาราง ปปช. 18-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 18-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 18-2561.pdf                                                         

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายไปล่ - ถนนสายตะเคียนเตี้ย (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ 19-2561.pdf  ตาราง ปปช_ 19-2561.pdf  กำหนดราคากลาง 19-2561.pdf  ขอบเขตของงาน 19-2561.pdf    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน กว-๖๖๘๐ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 21-2561.pdf

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 21-2561.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-2561.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเจาะจงราคา 12-2560.pdf  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างทำของจ้างเหมาบริการ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม 11-2561.pdf 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ เครื่อง ขอบเขตงาน เลขที่ 1-2561.pdf  ตาราง ปปช_ เลขที่ 1-2561.pdf  ประกาศ เลขที่ 1-2561.pdf  

ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัย ปีงบประมาณ 2561 9-2561.pdf

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน 8-2561.pdf

ประกาศกำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคาท้องถิ่นและคุณลักษณะ 7-2561.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด 6-2531.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะป้ายไวนิล 5-2561.pdf

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศ สขร เดือนมีนาคม 71-2560.pdf กองคลัง 71-2560.pdf กองการศึกษา 71-2560.pdf กองช่าง 71-2560.pdf กองสวัสดิการ 71-2560.pdf สำนักปลัด 71-2560.pdf ป้องกัน 71-2560.pdf สาธารณสุข 71-2560.pdf 

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศ สขร เดือนกุมภาพันธ์ 70-2560.pdf กองคลัง 70-2560.pdf กองการศึกษา 70-2560.pdf กองช่าง 70-2560.pdf กองสวัสดิการ 70-2560.pdf สำนักปลัด 70-2560.pdf ป้องกัน 70-2560.pdf สาธารณสุข 70-2560.pdf 

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศ สขร เดือนมกราคม 69-2560.pdf กองคลัง 69-2560.pdf กองการศึกษา 69-2560.pdf กองช่าง 69-2560.pdf กองสวัสดิการ 69-2560.pdf สำนักปลัด 69-2560.pdf ป้องกัน 69-2560.pdf สาธารณสุข 69-2560.pdf 

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศ สขร เดือนธันวาคม 68-2560.pdf กองคลัง 68-2560.pdf กองการศึกษา 68-2560.pdf กองช่าง 68-2560.pdf กองสวัสดิการ 68-2560.pdf สำนักปลัด 68-2560.pdf ป้องกัน 68-2560.pdf สาธารณสุข 68-2560.pdf 

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศ สขร เดือนพฤศจิกายน 67-2560.pdf กองคลัง 67-2560.pdf กองการศึกษา 67-2560.pdf กองช่าง 67-2560.pdf กองสวัสดิการ 67-2560.pdf สำนักปลัด 67-2560.pdf ป้องกัน 67-2560.pdf กองสาธารณสุข 67-2560.pdf

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประกาศ สขร เดือนตุลาคม 66-2560.pdf 66-2560 กองคลัง.pdf กองการศึกษา 66-2560.pdf กองช่าง 66-2560_.pdf กองสวัสดิการ 66-2560.pdf สำนักปลัด 66-2560.pdf ป้องกัน 66-2560.pdf  66-2560 สาธารณสุข.pdf 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 64-2560.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายบ้านนายลืม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศสอบราคา 58-2560.pdf  ตาราง ปปช. 58-2560.pdf  ราคากลาง 58-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 58-2560.pdf  

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ประกาศสอบราคา 59-2560.pdf  ตาราง ปปช. 59-2560.pdf  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 59-2560.pdf 

ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗ ชุด ตาราง ปปช. 63-2560.pdf  ประกาศ 63-2560.pdf  รายละเอียดคุณลัษณะเฉพาะ 63-2560.pdf  การกำหนดราคากลางท้องถิ่น 63-2560.pdf 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (เพิ่มเติมช่วงเวลา วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รวม ๑๕ วัน ตามข้อกำหนดขอบเขตงานแนบท้ายนี้ ตาราง ปปช._ 60-2560.pdf  ข้อกำหนดงานและขอบเขต 60-2560.pdf  ตารางสรุปรายละเอียดราคากลาง 60-2560.pdf 

โครงการปรับปรุงฝาย ห้วยบ้านลุงเชี่ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช. 61-2560.pdf  ราคากลาง 61-2560.pdf                                                                        

จัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น สำหรับใช้ประดับในสำนักงานที่แสดงออกถึงความอาลัยเพื่อให้ประชาชนร่วมระลึกถึงพระองค์ฯ ตามโครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตาราง ปปช 62-2560.pdf  ประกาศกำหนดราคากลาง 62-2560.pdf  ใบประมาณราคา 62-2560.pdf  

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกาศ 57-2560.pdf  ราคากลาง 57-2560.pdf  ตารางปปช 57-2560.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยบ้านนายมิน - โรงเรียนสอนขับรถ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 54-2560.pdf  ราคากลาง 54-2560.pdf  ตาราง ปปช. 54-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 54-2560.pdf 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง ๒, ๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 55-2560.pdf  ราคากลาง 55-2560.pdf  ตาราง ปปช. 55-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 55-2560.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุใหญ่ ๒/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 53-2560.pdf  ราคากลาง 53-2560.pdf  ตาราง ปปช. 53-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 53-2560.pdf 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) จำนวน ๑,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตรประกาศกำหนดราคากลาง 56-2560.pdf  ใบประมาณราคา 56-2560.pdf  ตาราง ปปช. 56-2560.pdf

 

 

โครงการติดตั้งเสา รับ - ส่ง สัญญาณวิทยุพร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศกำหนดราคากลาง 52-2560.pdf   ตาราง ปปช 52-2560.pdf  ราคากลาง 52-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางมาลี บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ตาราง ปปช_47-2560.pdf   ราคากลาง 47-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง บุญสังข์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช. 48-2560.pdf  ราคากลาง 48-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลวย  บุญสังข์  หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช. 49-2560.pdf  ราคากลาง 49-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างกำแพงหินกันดิน ห้วยบ้านลุงแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช. 50-2560.pdf  ราคากลาง 50-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง ๔ (สระบัว) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช. 51-2560.pdf  ราคากลาง 51-2560.pdf  

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุน้อย ๖ หมู่ที่ ๖ - สายบ้านหนองเกตุ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 45-2560.pdf ตาราง ปปช. 45-2560.pdf  ราคากลาง 45-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 45-2560.pdf  

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสายหัวน้ำตก-สำนักงานขนส่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 46-2560.pdf  ตาราง ปปช. 46-2560.pdf  ราคากลาง 46-2560.pdf  ใบแจ้งปริมาณงาน 46-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายศาลเจ้าพ่อแก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 40-2560.pdf  ตาราง ปปช_40-2560.pdf  ราคากลาง 40-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุน้อย ๓ (บ้านหมอโรจน์) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 41-2560.pdf  ตาราง ปปช_41-2560.pdf  ราคากลาง 41-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพนิมิต (หัวยาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ประกาศ 42-2560.pdf  ตาราง ปปช_42-2560.pdf  ราคากลาง 42-2560.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๖ (วิบูลย์บำเพ็ญ) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ประกาศ 43-2560.pdf  ตาราง ปปช_43-2560.pdf  ราคากลาง 43-2560.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมาบบอน ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ประกาศ 44-2560.pdf  ตาราง ปปช_44-2560.pdf  ราคากลาง 44-2560.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านกำนันจบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 35-2560.pdf  ตาราง ปปช 35-2560.pdf   ราคากลาง 35-2560.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุใหญ่ ๙ (เชื่อมตามแถว) (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 36-2560.pdf  ตาราง ปปช 36-2560.pdf  ราคากลาง 36-2560.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 37-2560.pdf  ตาราง ปปช 37-2560.pdf  ราคากลาง 37-2560.pdf  

 

 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ  ตาราง ปปช. 39-2560.pdf  ประกาศราคากลาง 39-2560.pdf

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๒ รายการ ประกาศกำหนดราคากลาง 38-2560.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้าน ดต.ไชยา-โรงเพาะเห็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 32-2560.pdf  ตาราง ปปช 32-2560.pdf  ราคากลาง 32-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายบ้านนางสายัณห์-บ้านลุงหยิบ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 33-2560.pdf  ตาราง ปปช 33-2560.pdf  ราคากลาง 33-2560.pdf  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าแซวเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 34-2560.pdf  ตาราง ปปช 34-2560.pdf  ราคากลาง 34-2560.pdf  

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านไทยการ์เด้น ฮิลล์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช 22 - 2560.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช 23 - 2560.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหลังวัดป่าสุทธิภาวัน ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช_ 24 - 2560.pdf 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาธารณสุขชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช 25 - 2560.pdf 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองปลาไหล ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ เชื่อม สายฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช_26 -2560.pdf 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางผวน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช_27 - 2560.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายกรอกมะขาม - ซอยบ้านลุงแมว หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช_28 - 2560.pdf 

โครงการปรังปรุงถนนลูกรัง สายหนองขม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตารางปปช 29 -2560.pdf  

ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสายหัวน้ำตก-สำนักงานขนส่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศยกเลิกการประมูลจ้าง 21-2560.pdf 

จ้างเหมาป้ายธงญี่ปุ่น ตารางเเสดงวงเงิน.pdf 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยแกรก ๒ - สายหนองปลาดุกและสายบ้านลุงวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 13-2560.pdf  ตาราง ปปช. 13-2560.pdf  ราคากลาง 13-2560.pdf   

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายหน้าเทศบาล-แสงเดือนรีสอร์ท (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 14-2560.pdf  ตาราง ปปช. 14-2560.pdf  ราคากลาง 14-2560.pdf

  

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทราย-มาบบอน (บ้านนายกรุด) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 15-2560.pdf  ตาราง ปปช.15-2560.pdf  ราคากลาง 15-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทพนิมิต (หัวยาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 16-2560.pdf  ตาราง ปปช. 16-2560.pdf  ราคากลาง 16-2560.pdf

  

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๖ (วิบูลย์บำเพ็ญ) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 17-2560.pdf  ตาราง ปปช. 17-2560.pdf  ราคากลาง 17-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายมะม่วงสองต้น (ช่วงโรงงานพลาสติก-สะพานทางหลวงหมายเลข ๗) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 18-2560.pdf  ตาราง ปปช 18-2560.pdf  ราคากลาง 18-2560.pdf  

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยมาบบอน ๕ (บ้านนายเมิน) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 19-2560.pdf  ตาราง ปปช. 19-2560.pdf  ราคากลาง 19-2560.pdf

  

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมาบบอน ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 20-2560.pdf  ตาราง ปปช. 20-2560.pdf  ราคากลาง 20-2560.pdf  

 

 

โครงการจัดซื้ัอวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๖๓๐ ตัน ตาราง ปปช.12-2560.pdf  

ยกเลิกราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน๖๓๐ ตัน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุน้อย ๔ - ห้วยตาหรี่ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช.11-2560.pdf  

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยหนองเกตุใหญ่ ๔ (นางผวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 2-2560.pdf   ตาราง ปปช_2-2560.pdf   ราคากลาง 2-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยหมู่บ้านอรรถพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี              ประกาศ 3-2560.pdf   ตาราง ปปช_3-2560.pdf   ราคากลาง 3-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสายหัวน้ำตก-สำนักงานขนส่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี          ประกาศ 4-2560.pdf   ตาราง ปปช_4-2560.pdf   ราคากลาง 4-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายมนเทียน โกษา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                    ประกาศ 5-2560.pdf   ตาราง ปปช_5-2560.pdf   ราคากลาง 5-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสายบ้านนายลืม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                ประกาศ 6-2560.pdf   ตาราง ปปช_6-2560.pdf   ราคากลาง 6-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยหนองหัวแรด ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                          ประกาศ 7-2560.pdf   ตาราง ปปช_7-2560.pdf   ราคากลาง 7-2560.pdf

  

 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านางฉลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี                                    ประกาศ 8-2560.pdf   ตาราง ปปช_8-2560.pdf  ราคากลาง 8-2560.pdf

  

 

โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี          ตาราง ปปช 10-2560.pdf 

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๖๓๐ ตัน ตาราง ปปช 9-2560.pdf 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติคามเชื่อมทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ (มอเตอร์เวย์) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 1-2560.pdf  ตาราง ปปช. 1-2560.pdf  ราคากลาง 1-2560.pdf

  

 

โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี         ตาราง ปปช 28-2559.pdf

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสุขพร้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช 24-2559.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงทางสาธารณโยชน์ สายบ้านนายจรินทร์-กลางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช 25-2559.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าช่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช 26-2559.pdf

 

 

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงในชุมชน จำนวน ๓๘ จุด หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 19-2559.pdf ราคากลาง 19-2559.pdf  ตาราง ปปช 19-2559.pdf  รายละเอียดคุณลักษณะ 19-2559.pdf  จุดติดตั้ง 19-2559.pdf 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 20-2559.pdf ราคากลาง 20-2559.pdf  ตาราง ปปช 20-2559.pdf  

โครงการดูดลอกล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 21-2559.pdf ราคากลาง 21-2559.pdf  ตาราง ปปช 21-2559.pdf  รายละเอียดงาน 21-2559.pdf  

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล - วงเวียนสันติคาม

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 22-2559.pdf  ราคากลาง 22-2559.pdf  ตาราง ปปช 22-2559.pdf 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางแตงอ่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 23-2559.pdf ราคากลาง 23-2559.pdf  ตาราง ปปช 23-2559.pdf 

 

 

 

 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ ประกาศ 18-2559.pdf  การกำหนดราคากลาง 18-2559.pdf  ตาราง ปปช 18-2559.pdf  ข้อกำหนดงานและขอบเขต 18-2559.pdf  รายละเอียดประกอบการจ้างเหมา 18-2559.pdf  


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแกรก ๑ (บ้านนายลั้ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
ประกาศ 14-2559.pdf  ราคากลาง 14-2559.pdf  ตาราง ปปช. 14-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 15-2559.pdf  ราคากลาง 15-2559.pdf  ตาราง ปปช. 15-2559.pdf

  

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 16-2559.pdf  ราคากลาง 16-2559.pdf  ตาราง ปปช. 16-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมนึก หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 17-2559.pdf  ราคากลาง 17-2559.pdf  ตาราง ปปช. 17-2559.doc  

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 8-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 8-2559.pdf  ตาราง ปปช. 8-2559.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยตาเชี่ยว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 9-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 9-2559.pdf  ตาราง ปปช. 9-2559.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ (เดิม) ฝายบ้านนายสยาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 10-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 10-2559.pdf  ตาราง ปปช.10-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หนองปลาดุก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 11-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 11-2559.pdf  ตาราง ปปช.11-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สะพานปาร์คฮิลล์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 12-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 12-2559.pdf  ตาราง ปปช.12-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยยายสร้อย หมู่ที่ ๒ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 13-2559.pdf  ราคากลางก่อสร้าง 13-2559.pdf  ตาราง ปปช.13-2559.pdf

  

 

ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นฝาตะแกรงเหล็ก (แบบเหล็กหล่อ) ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน ๘๐ จุด ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 4-2559.pdf  ตาราง ปปช_4-2559.pdf  ปร.4 4-2559.pdf  ปร.5 4-2559.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Convert ถนนซอยบ้านอดีตกำนันจบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 5-2559.pdf  ตาราง ปปช5-2559.pdf   ปร_4 5-2559.pdf  ปร.5 5-2559.pdf

  

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ (กม.ที่ ๒.๖๕๐) - บ้านหนองเกตุน้อย หน้าเรือนจำพิเศษพัทยา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 6-2559.pdf  ตาราง ปปช_ 6-2559.pdf  ปร_4 6-2559.pdf  ปร_5 6-2559.pdf

  

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔ (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ประกาศ 1-2559.pdf ตาราง ปปช 1-2559.pdf ปร_4 1-2559.pdf ปร_5 1-2559.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองปลาไหล ๒ ถึงสะพานอู่ช่างเครา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 2-2559.pdf ตาราง ปปช 2-2559.pdf ปร_4 2-2559.pdf ปร_5 2-2559.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้องแถวนายวิโรจน์ - สายวัดหนองเกตุน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ 3-2559.pdf ตาราง ปปช 3-2559.pdf ปร_4 3-2559.pdf ปร_5 3-2559.pdf

 

 

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค-840 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์  019-47-0001 จำนวน 15 รายการ Pp ปปช_11.pdf ปปช 7-2559.pdf

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ปปช_.pdf คุณลักษณะ.pdf Pp13.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตาราง ปปช.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ประกาศ.pdf คุณลักษณะ 2.pdf ตาราง ปปช.pdf

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นมาบบอน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตาราง ปปช.pdf

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๔ คัน ปปช_p1.pdf

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน ปปช_p2.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุน้อย ๔ - ห้วยตาหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศเลขที่ 6-2559.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตาราง ปปช.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๓ (บ้านนางนิด) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ เลขที่ 7-2559.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตาราง ปปช.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุน้อย (วัดหนองเกตุน้อย-รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ เลขที่ 9-2559.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

 

 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยอดีตบ้านผญ.สุวิทย์-ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ เลขที่ 10-2559.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง-บ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ เลขที่ 11-2559.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตาราง ปปช.pdf

 

 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘ รายการ ไฟฟ้าและวิทยุ.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวทราย (บ้านนางสาวมยุรี) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเอสพีเชื่อมห้วยตาทัด หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกาศ.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ N7.pdf 6_คุณลักษณะการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (แนบขาย).pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใจ (เชื่อมเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N4.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด ชุดดับเพลิง (ป้องกัน).pdf  ปปช_ (ชุดดับเพลิง).pdf

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายวิชัย บุญก่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n6.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ บุญสังข์ - โรงงานพลาสติก(ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n5.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสุวรรณ อุ่นทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n4.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านลุงวาย - ถนนสาย ๓๖ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n3.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ Pp9.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf รายละเอียดประกอบการจัดเก็บขยะ.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายนาตาทัดกระรอกแจ้ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N2.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) สายสันติคาม (ช่วงวงเวียน - สะพานหนึ่ง) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n1.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองปลาไหล ๖ (ทุ่งกระโดน) เชื่อมสายฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี n2.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ (กม.ที่ ๒.๖๕๐) - บ้านหนองเกตุน้อย หน้าเรือนจำพิเศษพัทยา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N1.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง2.pdf ปร_4.pdf ปร_5.pdf

 

 

โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2)  Pp3_1.pdf  Pp3_5.pdf

   

 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุใหญ่ 9 (เชื่อมสายตาลแถว) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล N6.pdfปร_4.pdfปร_5.pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf 

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  Pp7.pdfPp8.pdf

 

 

โครงการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งจุดพักถังขยะ (ที่ครอบถังขยะ) ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ครั้งที่ 2) จำนวน 70 อัน PP4.pdf PP5.pdf PP6.pdf 

โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน Pp3.pdf Pp3_1.pdf 

โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายมิน-สุขพร้อม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี p20.pdf

ประกาศยกเลิกโครงการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล-วงเวียนสันติคาม หมู่ที่ ๔ (ตอน ๒) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีv1.pdf

โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านไร่เอสอาร์-บ้านมาบบอน หมูที่ 4 ตำบลหนองปลาไหลn16.pdf  t02.pdf

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดจ้างเหมาทำที่ครอบถังขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 70 อัน Pp2.pdf

โครงการขุดลอกลำห้วยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหลn15.pdf  t01.pdf

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายรางมหาด(ตอน 2) ม.9 ตำบลหนองปลาไหลn14.pdft005.pdf

ครงการจ้างเหมาก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสำรวย หมู่ที่ 3ตำบลหนองปลาไหล n13.pdfT006.pdf

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จัดจ้างเหมาทำที่ครอบถังขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน 70 อัน Pp 1.pdf 

โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คันns2.pdf

โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ N-12.pdf

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ n 8.pdf

  

 

โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) 

n11.pdf 

 

โครงก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล - วงเวียนสันติคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N3.pdf

 

 

โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn8(2).pdf

โครงการติดตั้งป้ายแกะหินแกรนิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn9.pdf

โครงการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งพร้อมใช้งาน จำนวน ๑๔ รายการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn8.pdf

โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn7.pdf

โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี nn6.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุน้อย-สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

N2.pdf 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายซัน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N5.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล-วงเวียนสันติคาม หมู่ที่ ๔ (ตอน ๒) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N3.pdf 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชวน-นายสุชาติ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N4.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.) เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn2.pdf

โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล ๓๖ (กม. ที่ ๔.๗๐๐)-บ้านมาบบอน หมู่ที่่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีn1.pdf

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล) หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N21.pdf

  

 

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ ศูนย์n6.pdf

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงในชุมชน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N20.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำพล หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N21.pdf

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเกตุน้อย (วัดหนองเกตุน้อย - รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอ  บางละมุง จังหวัดชลบุรีN22.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านงามเจริญ ๕,๖ (ตอนที่ ๒) หมูที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN20.pdf

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลพ่อแก่-หมู่บ้านโรสแลนด์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N13.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางลิ้นจี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N14.pdf

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพูล หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N15.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหมู่บ้านงามเจริญ ๕,๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN16.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายรางมหาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N18.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านป้าอู๊ดเชื่อมถนนสุขสมบูรณ์ หมู่ที่  ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N19.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางถวิลเชื่อมสาย ๓๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN16.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยจันทร์เพ็ญ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN17.pdf

โครงการซ่อมแซมฝายหนองปลาดุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN18.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN19.pdf

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ สายบ้านนายประมินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN12.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN11.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านพฤกษาวิลล์-บ้านนายบรรเจิด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN10.pdf

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน อบต.โสภณ (เชื่อม ม.9) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN9.pdf

โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN8.pdf

ครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN7.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวน้ำตก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN6.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหัวทราย-มาบบอน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีN5.pdf

โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  จำนวน  73  รายการ n2.pdf

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านงามเจริญ 5,6 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N_4.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหมู่บ้านงามเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N_3.pdf

 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงพูล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N_2.pdf

 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวยาง (บ้านเทพนิมิตร) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี N_1.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกวนอู 14 (บ้านนางหลิม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหลNon9.pdf

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ 1 ช่อง ซอยกรอกมะขาม(บ้านนายแมว) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหลNon10.pdf

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านลุงวาย-ถนนสาย 36 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหลNon11.pdf

โครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น(6 ล้อ) จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 2 คันNon12.pdf

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลางแผ่นดินหมายเลข 36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลho.pdf

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ จำนวน ๑ คันpop 4.doc

ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งป้ายเตือนไฟประพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) จำนวน 6 ชุด รวม 10 ป้ายpop 3.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทองเจือ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหลpop 2.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหลpop 1.doc

ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คันEE_2.pdf

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีEE_1.pdf

 

 

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐี2 หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหลbowwwww.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายเทศบาลตำบลหนองปลาไหลและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลาไหลbowwww.doc

ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะม่วงสองต้น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหลbowww.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มจระเข้บริเวณสี่แยกหมู่บ้านเอสพี(สะพานสว่างศิลป์) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหลboww.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล-บ้านนางบัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหลbow.doc

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (6 ล้อ) จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 3 คันTT.doc

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (๖ล้อ) จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชี้อเพลิงไป-กลับ จำนวน ๔ คันii 3.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐี ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลาไหลii 2.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาไหล ii 1.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมาบบอน 4 และ 5 (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหลu 6.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มจระเข้บริเวณสี่แยกหมู่บ้านเอสพี (สะพานสว่างศิลป์) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาไหลu 5.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหนองหัวแรด ๘ (บ้านนางเวียง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาไหลu 4.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายลืม-สายหัวทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลาไหลu 3.doc

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางไพเราะ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปลาไหล