dot dot
dot
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


ศูนย์เด็กเล็ก ทต.หนองปลาไหล


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 

 

ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย (อายุระหว่าง   0- 3 ปี) เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และสังคมให้กับเด็กเล็ก  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัย และอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กแทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนา    เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตาม ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ศิริรัตร์   วัยวุฒิ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย

 

 

นางสาววัลลยา  บุญช่วย

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย