dot dot
dot
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


ศูนย์เด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

                    ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล/ปฐมวัย (อายุระหว่าง  0- 3 ปี)เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และสังคมให้กับเด็กเล็ก  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัยและอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กแทนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และดูแลทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

มะลิ   เพียรดี

ผู้ช่วยครุดูแลเด็กและปฐมวัย 

 

นางสาวรัตน์สุดา  ทรงโยธิน

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

 ไพลิน   ทองธัช

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

 

 

 

 นางสาวสุกัญญา  รัตนวิไลสถิตย์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด