ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 ✨

   

  ✨ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 ✨
   
   
  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการควบคุมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อาคาร 2 ชั้น 3
        โดยได้รับเกียรติจากนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายสานุคุณ นวนประโคน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทำให้ดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นไปตามปกติ และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงความเสมอภาคทางสุขภาพ
         ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายไพโรจน์ แสนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการควบคุมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยมีกิจกรรมการปฏิบัติเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการใช้ยาสามัญประจำบ้านอย่างถูกวิธี และการควบคุมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองปลาไหล คือ หนองเกตุใหญ่และหนองหัวแรด

   

   
  ผลงานและกิจกรรม

  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ตามโครงการส่งเสริมเปตองเพื่อสุขภาพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs ประจำปี 2566
  การจัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ✨
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัดหนองเกตุใหญ่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566)
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการค่ายครอบครัวอบอุ่นล้อมรั้วป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 👨‍👩‍👧‍👦
  คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบของเล่นจากท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น ให้แก่เด็กนักเรียน และตรวจเยี่ยม ศพด.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  มูลนิธิน้ำพุแห่งชีวิต บริจาคหมวกนิรภัยให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล รับมอบเกียรติบัตร ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล การเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รําวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางละมุง จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมอำนวยความสะดวก และเฝ้า ฯ รับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีต้อนรับ นางวรินทร ชูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และนางสาวปริญญาพร สุขเกษม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ คริสตจักรฮาเลลูยา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ณ วัดหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพตามโครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่รณรงค์งดการใช้พลาสติกและโฟม ลดภัยสิ่งแวดล้อม
  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ VS เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  จัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2566
  การประชุมวางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหาร ณ บริษัท ซีพี ออลล์ ศูนย์กระจายสินค้า RDC ชลบุรี ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้ประชาชนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  พิธีแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เพิ่มเติม ( นางสาววิรากานต์ อินตา )
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและการจัดการศึกษาของ ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศพด.วัดหนองเกตุใหญ่ และ ศพด.เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.บางละมุง ณ ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านมาบบอน
  การลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายหัวทรายเชื่อมหมู่ 3 (ตอนที่ 3) ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจสอบและตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านยายมานี รักความสุข(ข้างซีเจ) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เพิ่มเติม ( นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญก่อน )
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พบปะและแนะนำตัวกับกลุ่ม อสม. เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ ในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มอบวัสดุเวชภัณฑ์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด และ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  การประชุมแนวทางการจัดงานโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านจริงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองเกตุใหญ่ 13 (แยกบ้านนายหอม) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน ท่อระบายน้ำ ต้นไม้ ต้นหญ้าบริเวณข้างทาง และปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้ยืมวัดหนองเกตุน้อย เครือข่ายศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดหนองเกตุน้อย
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการซ่อมแซมถนน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(เดิม) สายแกรก 3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางละมุง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณฝายห้วยตาหรี่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ตรวจพิจารณารับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยปลายฝัน 1/1 ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักบินและคณะที่เดินทางมาสำรวจสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ณ คริสตจักรฮาเลลูยา เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พิธีต้อนรับ นางสาวขนิษฐา วินทะไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด และนางรชา จึงสงวนสิทธิ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ สังกัดกองคลัง
  พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่พันจ่าเอกวีระยุทธ์ ฐานะ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดพิธีฟังพระธรรมเทศนา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2566
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
  พิธีมุทิตาสักการะ และต้อนรับตราตั้งอุปัชฌาย์ พระสมุห์ศิลา มหาปุญโญ พระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย เจ้าคณะตำบลบางละมุง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566
  การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมทั้งมอบที่นอนลมและเครื่องอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้พิการติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ พื้นที่ฝั่งหนองเกตุน้อย
  การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ พื้นที่ฝั่งหนองเกตุใหญ่
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ออกตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นของบริษัท ฟู่ซิน พลาสติก จำกัด พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล (ครั้งที่ 3)
  การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเทศบาลตำบลบางละมุง ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณห้วยตาหรี่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการสถานประกอบการเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการสร้างเสริมทักษะการจัดการความเครียด จิตสดใสใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับคณะกรรมการทำงานประเมินผลโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านมาบบอน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล
  พิธีต้อนรับ นายสานุคุณ นวนประโคน ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พื้นที่ฝั่งหนองเกตน้อย
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พื้นที่ฝั่งหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2566 ณ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  นายอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2566
  การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
  นายไชยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2566 ณ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกต่อความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่..
  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบโปสเตอร์ภาพการ์ตูนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองเกตุใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการถนนกินได้และส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน ประจำปี 2566
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกต่อความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประจำปีพุทธศักราช
  การลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ 5/5 หมู่ที่ 9 และโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสุขพร้อมเชื่อมซอยสุขสมบูรณ์ 5/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล
  เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จังหวัดชลบุรี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลง ให้แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำพิเศษพัทยา รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566 ณ เรือนจำพิเศษพัทยา