ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletสวย
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • การจัดการความรู้ KM

  - ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sutainable_Development_Goals_SDG) ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  สิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการถ่ายโอน

  สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

  หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท เพื่อดำเนินการศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน

  การเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช

  การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน

  มาตราการจัดการขยะต้นทาง

  อปท ทั่วไทยผนึกกำลังสู้ภัยโควิด-19

  การปรับใช้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9