dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล

             ด้วยท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มีความห่วงใยในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

             จึงดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 

  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง ดังนี้

   

  พื้นที่ฝั่งหนองเกตุใหญ่ 

  ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแจกหน้ากากอนามัย โดยเริ่มจาก ตลาดทางรถไฟ - บ้านมาบบอน - แยกหมู่บ้านเอสพี - แยกบ้านครูจำนงค์ - ฟาร์มจระเข้พัทยา

   

  พื้นที่ฝั่งหนองเกตุน้อย

  ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและแจกหน้ากากอนามัย โดยเริ่มจากซุ้มประตู เซเว่นปากทางเข้าวัดหนองเกตุน้อย - เทศบาลตำบลหนองปลาไหล - แยกสวนช้าง - แกรก 6 - ถนนสาย 36 - ปากทางเข้าวัดสันติคาม 

  (เซเว่น) - วงเวียนสันติคาม - อุโมงค์ปากทางสาย 7

   

   

  โดยสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงก์นี้ 👇🏻https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1n6u7qRe-TD4ksIRrq4vWujCVlJ8bh3NH


  หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ 👇🏻


   
  ผลงานและกิจกรรม

  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขัง บริเวณร้านครัวคุณย่า ถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล article
  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ เมืองพัทยา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน article
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
  วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ เมืองพัทยา นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้มอบหมายข้าราชการและพนักงาน ร่วมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่มีรายชื่อเข้าร article
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้มอบหมายกองช่างประสานผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีฝนตกหนัก ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน สายวงเวียนสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล article
  พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขัง ซอยหนองปลาไหล 4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล มอบหมายให้นายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล และ นายสุธีร์ ชลบุษย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ดำเนินการขุดร่องน้ำเพื่อระบายน้ำ
  นายหภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล มอบหมายให้นายมงคล บุญสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ นายช่างโยธา กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามงานซ่อมแซมถนนบริเวณโรงงานแอร์ และหมู่บ้านเอสอาร์ล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล มอบหมายให้นายสำเริง เดชบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณทางแยกสำนักสงฆ์ทอนพันเทพ สายมะม่วงสองต้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการบรรทุกหินคลุก ซ่อมแซมถนนจุดหน้าโรงงานแอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุด ซอยมาบบอน 19 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล
  นายธีรพงศ์ ฉิมลอย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายช่างโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำขังบนถนน บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 86/6 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลาไหล
  นายช่างโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนพังชำรุด สายหมู่บ้านเอสอาร์ล่าง 2 จุด
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ตำบลหนองปลาไหล
  การประชุมกำหนดการแจกสิ่งของชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ตำบลหนองปลาไหล
  ประชาชนตำบลหนองปลาไหล เดินทางรับการฉีดวัคซีน ด้านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นำทีมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
  ท่อน้ำระบายไม่ทัน เหตุดินไหลอุดทางเดินน้ำ นายกหนองปลาไหลลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาดินไหลอุดทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ไหลผ่านสะดวก
  นายกภิญโญและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับถนนข้าง 7-11 แยกเอสพี และปรับท่อน้ำให้น้ำได้ไหลผ่านสะดวก เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันการเกิดน้ำท่วม
  นายกภิญโญ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีครบรอบคล้ายวันเกิด ดร. มาย ไชยนิตย์ เนื่องในวันที่ 11 ก.ย. ของทุกๆ ปี
  เด็กๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ อิ่มท้อง นายกภิญโญและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมแจกข้าวกล่องให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน หวังได้เห็นรอยยิ้ม ของเด็กๆและลดค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิ
  นายกภิญโญและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินทางไปยังอำเภอบางละมุง มอบกระเช้าและอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่นายอำเภอบางละมุง เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายกภิญโญพร้อมคณะเดินตรวจสอบดูแลลูกบ้านตำบลหนองปลาไหลที่มีรายชื่อได้รับการฉีดวัคซีน เข็มหนึ่งและเข็มสอง จาก อบจ. ชลบุรี เพื่อเสริมภูมิป้องกันโควิด 19
  ท่านนายกมอบหมายให้ที่ปรึกษานายกนำกำลังทหารมาช่วยเหลือในการตักขุดทรายใส่กระสอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม
  นายกภิญโญร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองทุกหน่วย หลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลการลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ และรีบเร่งดำเนินการเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1000 บาท
  นายกภิญโญและคณะผู้บริหารประชุมหารือกับช่างผู้รับเหมาวางท่อรับน้ำเมืองพัทยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวหนองปลาไหลที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 7 และ 8 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ
  นายกภิญโญ หอมกลั่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่เลียบทางรถไฟ หนองปลาไหลหมู่ 7 และ 8 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เร่งแก้ไขและให้กำลังใจชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น และคณะผู้บริหาร ห่วงใยประชาชนชาวหนองปลาไหล แจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตั้งจุดบริการให้แก่ประชาชนชาวหนองปลาไหล เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก โควต้าจาก อบจ.ชลบุรี วันที่ 5 กันยายน 2564 ณ สนามกีฬาในร่มซอยชัยพฤกษ์
  นายไชยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีหนองปลาไหล นางณัฏฐากร การะเกตุ รองปลัดเทศบาลหนองปลาไหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย นายอภิชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ช่วยกันตรวจเอกสารข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาของชาวบ้านหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลการลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ เมืองพัทยา
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภททิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับอำเภอบางละมุง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และตัวแทนภาคประชาชน ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งจากเรือนจำพิเศษพัทยา พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ส่งตรวจวัดคุณภาพยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ดำเนินการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่กำจัดขยะ กิ่งไม้ สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำ และสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ร่วมใจสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อ
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง และผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ร่วมใจสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อ
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป   
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. และ อสม. ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ร่วมใจสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค นำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อ
  นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  นายสำเริง เดชบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล รับมอบชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันโควิด 19 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง และผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  นายปัญญา เพ็งปลั่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้จากเหตุรถชนเสาไฟฟ้า หน้าบริษัท รอยัล อินเตอร์แพ็ค จำกัด
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองปลาไหล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเปลี่ยนถังน้ำยาฆ่าเชื้อชำรุด บริเวณซอยหัวยาง 4 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาไหล
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อและผู้ที่กักตัว ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  นายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  เจ้าหน้าที่งานเทศกิจและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี
  ภารกิจกองช่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอความร่วมมือและขอความเห็นใจพนักงานเก็บขยะ ที่อาจต้องปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ขอให้ประชาชนทุกท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลหนองปลาไหลในระยะยาวต่อไป
  เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองประชาชนเดินทางข้ามเขตจังหวัด ณ จุดคัดกรอง ตำบลโป่ง ถนนสาย 36 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง และผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางละมุง และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าในเขตพื้นที่ เรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลหนองปลาไหล วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สวนช้าง กระทิงลาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดศูนย์พักคอยตำบลหนองปลาไหล (Nongplalai Community Isolation) วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สวนช้าง กระทิงลาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านแหลมเหียง และหมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านหนองเหียง
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านแหลมเหียง และหมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านหนองเหียง
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านหนองเกตุ
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหนองหัวแรด และหมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านหนองเกตุน้อย
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านเอสอาร์บน และชุมชนบ้านเอสอาร์ล่าง
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านแกรก
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านมาบบอน
  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2564 ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองเกตุใหญ่ และหมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และ หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ ฯ พัทยา เรื่องการเข้าร่วมปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุภัย และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งจากเรือนจำพิเศษพัทยา ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคประชาชน และเรือนจำพิเศษพัทยา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด ลงพื้นที่ตรวจตลาดหนองเกตุน้อย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  นายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจตลาดสระบัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  พิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ในการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ สถานที่ ศาลา SML หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) กลุ่มพื้นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โดมเทศบาลตำบลโป่ง 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พันเอกอนุ รามจันทร์ หก.กกร.มทบ.14 นำถังภัยแล้ง ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง มามอบให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อติดตั้งในชุมชน กรณีแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่บ้านเอสอาร์บน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ณ มูลนิธิบ้านจริงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เข็มที่ 2) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ณ โดมเทศบาลตำบลโป่ง
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ นายปารเมศ ประกอบธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นำเมล็ดพันธุ์พืช แจกประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ณ ศาลา SML หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาไหล
  นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ณ โดมเทศบาลตำบลโป่ง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับ ตลาดในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ครั้งแรก
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานฯ ประจำปี 2562
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562
  Big Cleaning Day อุทยานฤๅษี article
  รายงานกิจการประจำปี 2561 article
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  โครงการคนเก่งท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดนัดสุขใจตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกรณีการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล เพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดประชาคม ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  การจัดกิจกรรม "ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย ณ นาข้าวบ้านหนองปลาไหล ซอยหนองเกตุใหญ่ 13
  การจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ตามโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ณ นาข้าวบ้านหนองปลาไหล ซอยหนองเกตุใหญ่ 13
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day ทำความสะอาดตั้งแต่ปากทางเข้าวัดหนองเกตุน้อย ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จนถึงปากทางเข้าวัดสันติคาม
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมปลูกต้นดอกดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  การจัดโครงการปลูกต้นดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร (รีไซเคิล)ในชุมชน ประจำปี 2560 และโครงการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยและผู้ยากไร้ในเขตตำบลหนองปลาไหล
  การจัดกิจกรรม "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ณ นาข้าวปลอดภัยชุมชนหนองปลาไหล
  การจัดโครงการจัดงานพิธี ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560
  พิธีเปิดกิจกรรมรับแว่นสายตา ตามโครงการส่งเสริมผู้มีปัญหาด้านสายตาสำหรับผู้สูงอายุ ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  การจัดโครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และพิธีมอบเสื้อพระราชทานฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองตำบลหนองปลาไหล ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ประจำปี 2560 "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์" ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ดำเนินการรณรงค์ Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนและบริเวณโดยรอบ สายมาบบอนถึงหมู่บ้านเอสพี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล และถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดโครงการเพื่อนใจวัยทำงาน ประจำปี 2560 การอบรมเรื่องยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนบ้านสันติคาม ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยเริ่มขบวนจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลถึงโรงเรียนบ้านสันติคาม
  เจ้าหน้าที่ทหารในเขตพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ณ ฝายน้ำล้นหนองปลาดุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้มีปัญหาด้านสายตา ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การจัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านรองปลัด พร้อมด้วยกองการศึกษาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด้านการศึกษา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินรอบพื้นที่การดำเนินงานของชมรม To Be Number One CP All ชลบุรี
  การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะพร้าว) หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  ครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทำความสะอาดห้องเรียนรับเปิดเทอม
  พิธีเปิดโครงการคลินิกฟุตบอลเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลอมคอม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์อปพร. ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากคณะผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ วงเวียนสันติคาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล
  การประชุมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  การจัดโครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2560 (บัณฑิตน้อย) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมและรับมอบนโยบายของ อปพร.ระดับอำเภอ เนื่องในวันอปพร ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม นำชุมชนลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
  กิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  ทีมงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทำการรื้อถอนกำแพงรุกล้ำทางสาธารณะ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4 หลังโรงเรียนบ้านสันติคาม
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก ต.ห้วยใหญ่
  การจัดโครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คณะเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมฟังสวดสตมวาร ครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองปรือ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มอบของบริจาคให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เมืองพัทยา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยตั้งด่านบริการประชาชน ณ วงเวียนสันติคาม
  หมอดินอาสาอำเภอสัตหีบ เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพและ EM BALL ให้กับพนักงานกองสาธารณสุขฯ และเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบชั้นหนังสือและหนังสือห้องสมุด จากสโมสรโรตารี่พัทยาและสโมสรแก่นคูน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดหนองเกตุน้อย
  คณะผู้บริหารและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  ท่านนายก ท่านปลัด ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และจิตตภาวันวิทยาลัย โดยมีพนักงานของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 2 ท่าน
  กิจกรรมโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ ครั้งที่ 5/2559 ของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล ณ แปลงนา ซอยหนองเกตุ 13
  กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพย้อมผ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีอาสาสมัครพัฒนาตำบลหนองปลาไหล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมกิจกรรมอธิษฐาน ทำดีด้วยใจ สวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหนองปรือ
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์ทำความสะอาด โดยการเก็บขยะในเส้นทางหนองเกตุน้อยและหนองเกตุใหญ่ เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสันติคาม
  กองทุนสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดอบรมเรื่องการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะ และมอบถังหมักให้กับประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเกตุใหญ่
  ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมกิจกรรมแปรแถว แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
  พิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบ 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองปรือ
  คณะเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ครบ 15 วัน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมู่ที่ 1-9 ตำบลหนองปลาไหล
  คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองปรือ
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  ท่านนายกภิญโญ หอมกลั่น มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลหนองปลาไหล
  การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในตำบลหนองปลาไหล
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และกลุ่มสตรีตำบลหนองปลาไหล ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดหนองปรือ
  การยืนยันการมีชีวิตอยู่ในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลหนองปลาไหล
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2559
  โครงการอบรมเยาวชนอาสาจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านสันติคาม
  โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2559
  โครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2559
  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ณ สนามกีฬาตำบลตะเคียนเตี้ย
  การบูรณาการซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านแหลมเหียง-บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  การจัดโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2559 Bike and Green for Mom ปั่นและปลูกเพื่อแม่
  การจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองปลาไหล
  กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
  โครงการจัดงานประเพณีกองข้าวในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
  โครงการวันสถาปนา อปพร
  โครงการคนเก่งท้องถิ่น ประจำปี 2559
  โครงการกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช article
  กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ ๓ ธันวามคม ๒๕๕๘
  เพิ่มศักยภาพพนักงาน 60
  โครงการหน้าบ้านน่ามอง 2558 article
  ลอกทางระบายน้ำถนน 36 หน้าหมู่บ้านพัทยาชัยทิพย์
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 18-09-2558
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้ำท่วม 17-09-2558
  สำรวจพื้นที่น้ำท่วม
  กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
  กิจกรรมแห่เที่ยนพรรษา
  พิธีหล่อเทียนพรรษา 2558
  โครงการมหกรรมกีฬามวลชนตำบลหนองปลาไหล 2558
  กิจกรรมร่วมทำความสะอาดชุมชน วันสิ่งแวดล้อมโลก
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ในเขตตำบลหนองปลาไหล article
  งานทำบูญประจำปีวัดหนองเกตุใหญ๋ 2558 article
  กองข้าวสงกรานต์หมู่ที่ 7 article
  สงกรานต์58ฝั่ง รพ.สต.12เม.ย.58 article
  ศพด.แห่งที่2ก่อนสร้างใหม่ article
  ปลูกป่าเกษตรอำเภอ 25/03/58 article
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลา
  กิจกรรมโดดหอ ทดสอบกำลังใจ article
  โครงการป้องกันเเละบดอุบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘