ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตามกฎหมาย ดังนี้

 

 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒