dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการฯ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

   

  เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หมายเลข 038-170-667 และ 038-170-668-9 อยู่ในช่วงปรับปรุงระบบ สู่ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP Telephony (ไอพีโฟน) จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ 

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง งดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น .. 2561-2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   

  โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

  ด้วยกรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจร บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.100 – 119

   

  โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ประจำปี 2563
  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายเอกสารประการการยื่นดังนี้

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น .. 2561-2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ 

   

  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

  ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

  มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

   มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » [Go to top]