dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

   

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

   

  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปลาไหล วันและเวลาราชการ

   

  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและผู้แทนภาคประชาชนร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน ซอยกวนอู ๒ หมู่ที่ ๑
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบแนวเขตและระดับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเกตุใหญ่ ๑๔/๕ (นายทุม) หมู่ที่ ๑
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA)

   

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในขั้นตอนการประเมินดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

   

  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » [Go to top]