dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคกล่องนมยูเอชที ตามโครงการ “ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ” ระยะที่ 5

  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคกล่องนมยูเอชที ตามโครงการ “ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ” ระยะที่ 5 เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล ส่งมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษา เริ่มตั้งแต่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

   

  กศน.อำเภอบางละมุง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์

  กศน.อำเภอบางละมุง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

  ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ทำแบบประเมินระดับการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทำแบบประเมินระดับการรับรู้ที่มีต่อหน่วยงาน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

  ประชาสัมพันธ์มาตรการ DMHTT ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประชาสัมพันธ์มาตรการ DMHTT ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สสว. เชิญชวน SME ทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ผ่านเว็บไซต์ Thaismegp.com

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME ทั้งที่เป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียน thaismegp.com

   

  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยดำเนินการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
  ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

  ท่องเที่ยวหนองปลาไหล หลากหลาย ใกล้บ้านarticle

   สถานที่ท่องเที่ยว มากมายใกล้บ้านเรา เที่ยวได้ในวันเดียว

  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 » [Go to top]