dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

  ด้วยสำนักงาน ..ได้ดำเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ

   

  ขอเชิญประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนผู้มีความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   

  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม Nongplalai No Plastic Bag And No Foam
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  การเลื่อนการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปี 2564
  การดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  การออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ ประจำปี 2564
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมarticle

   เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..

  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » [Go to top]