dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • สามารถติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลได้ที่นี่

  ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  แผนarticle

   แผน

  ประกาศเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙article

   ประกาศเทศบาลตําบลหนองปลาไหล

  เรื่อง การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  ขอเชิญพบกับตลาดนัดเทพนิมิต ข้างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

  ขอเชิญพี่น้องประชาชน พบกับตลาดนัดเทพนิมิต ข้างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ทุกวันพุธ เวลา 05:00 น. 13:00 น. เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  การจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

  ด้วยจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป ในระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2559

  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่แก่ทหารผ่านศึกเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  ด้วยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี จะจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกมาให้การสงเคราะห์และบริการแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพคนพิการ สู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2 ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวอาชีพคนพิการ สู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2559

  ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนะ แสดงมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ ของสำนักปฎิบัติธรรม ทอนพันเทพ เจริญธรรม

  สำนักปฎิบัติธรรม ทอนพันเทพ เจริญธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานอายุวัฒนะ แสดงมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารโพธิคุณบุญยะเกตุอุปถัมภ์ และเปิดพิพิธภัณฑ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 

  การยืนยันการมีชีวิตอยู่ในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลหนองปลาไหล

  ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในการมายืนยันเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์และตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ

  การจัดทำโครงการ “ภาคภูมิแผ่นดินไทย”

  ด้วยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยคณะกรรมการโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย ได้จัดทำโครงการ ภาคภูมิแผ่นดินไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจจากชุนชนในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

  ขอความร่วมมืองดการเผาขยะในเขตที่อยู่อาศัย

  เนื่องจากมีประชาชนในตำบลหนองปลาไหล ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บ้านใกล้เรือนเคียงได้เผาขยะ ซึ่งการเผาขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียง

  « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » [Go to top]