ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ


 • ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานกาชาด จังหวัดชลบุรี ปีที่ 91 ประจำปี 2566

   

  📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣

   

  ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานกาชาด จังหวัดชลบุรี ปีที่ 91 ประจำปี 2566 

  ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 🌸

   

         9 มีนาคม 2566

   
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566
  พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
  คำแนะนำสำหรับประชาชนกรณีไฟไหม้บ่อขยะ
  กำหนดการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำพิเศษพัทยา
  ขอเชิญนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
  ขอเชิญนำขยะอันตรายมาแลกไข่ไก่และสิ่งของเครื่องใช้ โครงการส่งเสริมการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3Rs ประจำปี 2566
  หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง กรณีไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. ๔-๐๑)
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ บริการตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอด ฟรี !!
  18 กลโกงของมิจฉาชีพ ใช้ในการหลอกเหยื่อบนโลกออนไลน์
  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  ผลการคัดเลือกศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ เปิดบริการฉีดวัคซีน Covid-19
  ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี ปิดทองหลวงปู่สาย หลวงพ่ออ้อน ณ วัดหนองเกตุน้อย
  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
  มะเร็งปากมดลูก ภัยใกล้ชิดสตรีไทย
  ประกาศกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ITA 2023
  ขอเชิญอุดหนุนสินค้าราคาถูก โครงการพาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่ 2
  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ วัดหนองเกตุน้อย
  ขอเชิญเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565
  การประกวดแข่งขันผลงานศิลปะเยาวชนนานาชาติ (International youth art competition) เนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566
  แจ้งเตือนเรื่องจุดธูปเทียนให้ระวังอัคคีภัย ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน
  กิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566
  การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  การเลือกเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี วัดในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ เปิดบริการฉีดวัคซีน Covid-19 Pfizer สำหรับบุคคลอายุ 12 ปีขึ้นไป
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ เปิดบริการฉีดวัคซีน Covid-19 Pfizer สำหรับผู้ใหญ่
  ห้าม ! ทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้ที่สมควรได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๖
  ขอเชิญพบกับคาราวานสินค้าราคาถูก โครงการพาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน ปี ๒๕๖๕
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
  กิจกรรมนัดพบแรงงานคนพิการจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2
  วิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19
  ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2565
  อำเภอบางละมุง ประกาศแจ้งให้ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกทหารกองเกิน
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
  ขยายเวลาลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ"
  ขอเชิญเที่ยวงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
  ขอความร่วมมืองดการเผา และเตรียมการป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.ตำบลหนองปลาไหล
  ธนาคารออมสินภาค 15 เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ( วันออกพรรษา )
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคไข่ไก่ให้แก่เด็กๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ
  การแสดงตนของผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
  กศน.อำเภอบางละมุง เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  ธนาคารออมสิน ออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  ขอเชิญร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ( เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ) ประจำปี 2565
  การจัดงาน Charity การกุศล ของมูลนิธิบ้านจริงใจ
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน และการใช้ไฟฟ้าในกรณีน้ำท่วม
  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565
  รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด รับสมัครผู้ทดลองงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  รพ.สต.บ้านหนองเกตุใหญ่ เปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพัทยา จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี
  การประกวดโครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022"
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( สมุนไพรกัญชา )
  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  การเปิดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมประกวดบทความ One Plan tells stories ในหัวข้อ “บทบาทของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่”
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองปลาไหล แกนนำสุขภาพ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
  การขยายเวลารับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022
  การเปิดลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565
  การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
  ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เอสพีเค ไวท์ โกลด์ จำกัด
  ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการตัดผม และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี !!
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหัวแรด บริการตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ X-RAY ปอด ฟรี !!
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗
  โรคฝีดาษ & โรคฝีดาษลิง ต่างกันอย่างไร
  โรคฝีดาษลิง ( Monkeypox )
  การฉีดวัคซีนโควิด19 โรงพยาบาลบางละมุง
  ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  3 โรคอันตราย เกิดขึ้นได้จากยุงลาย
  แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด "สิทธิประกันสังคม" มาตรา 33 และ มาตรา 39
  2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล
  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นหนังสือเพื่อรักษาสิทธิการแสดงความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด เปิดบริการคลินิก ARI รับรักษาผู้ป่วยโรค Covid-19
  ประชาสัมพันธ์บริการเจอ แจก จบ สำหรับประชาชนที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวก
  การฉีดวัคซีนโควิด19 โรงพยาบาลบางละมุง
  ประชาสัมพันธ์นโยบายการห้ามเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเผาสายไฟในที่โล่ง และการยกเลิกการรับซื้อทองเเดงที่ได้จากการเผา
  สรรพคุณ ประโยชน์และโทษของกัญชากับกัญชง
  รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการรับบริการ ผู้ป่วยตรวจ ATK ผลบวก ขึ้น 2 ขีด ^เจอ แจก จบ^ Self-Isolation
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไปที่ควรเฝ้าระวังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2565 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล
  ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจ ATK ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565
  3 กลุ่ม ที่ต้องระวัง ในการใช้ “กัญชา”
  การฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบางละมุง