dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง งดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น .. 2561-2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

ด้วยกรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายช่องจราจร บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.100 – 119

 

โครงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ประจำปี 2563
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

ภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายเอกสารประการการยื่นดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น .. 2561-2565 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่ 

 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

 มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]