dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 •  ลิงค์หน่วยงานรัฐ • ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


  ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลหนองปลาไหล เรื่อง ให้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองปลาไหล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองปลาไหล
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

   การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

  ท่องเที่ยวหนองปลาไหล หลากหลาย ใกล้บ้านarticle

   สถานที่ท่องเที่ยว มากมายใกล้บ้านเรา เที่ยวได้ในวันเดียว

  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

   

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

   

  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปี 2563

  โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3

  ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองปลาไหล วันและเวลาราชการ

   

  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
  เทศบาลตำบลหนองปลาไหลและผู้แทนภาคประชาชนร่วมตรวจโครงการก่อสร้างถนน ซอยกวนอู ๒ หมู่ที่ ๑
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]