dot dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

 มีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ตลอด 24 ชั่วโมง

การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

 การยื่นแบบและชำระภาษีของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) คู่มือสำหรับประชาชน

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) คู่มือสำหรับประชาชน โดยประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ เพื่อเข้าถึงคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกเวลามากขึ้น

การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

เนื่องด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองปลาไหลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทุกท่านที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหลขอให้ท่านมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพต่อไป

 

การประชาสัมพันธ์ร้านค้าและตลาดที่รองรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยจัดสวัสดิการแห่งรัฐในการลดค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้วยนาบน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล

 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]