dot dot
dot
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้ที่นี่....


การแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

เนื่องด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองปลาไหลขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทุกท่านที่รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหลขอให้ท่านมาแสดงตนเพื่อยืนยันการขอรับเบี้ยยังชีพต่อไป

 

การประชาสัมพันธ์ร้านค้าและตลาดที่รองรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยจัดสวัสดิการแห่งรัฐในการลดค่าครองชีพให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างจึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้วยนาบน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล

 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกับคณะกรรมการวัดหนองเกตุใหญ่ และสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปลาไหล จะดำเนินงานจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว ประจำปี 2562 

 

ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดจัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

การออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ! ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตตำบลหนองปลาไหล ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 

การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 บริการจัดเก็บภาษีในวันเสาร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวหนองปลาไหล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » [Go to top]