dot dot
dot
dot
dot
dot
นายก ภิญโญ หอมกลั่น
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


 
 


งานสวัสดิการสังคม

 

 

กองสวัสดีการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กเเละเยาวชนการพัฒนาชุมขน

การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด และงานสวยสาธรณะ งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพ งานกลุ่มสตรี

งานบริการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม เเละปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง